Tropoelastin

Tên gọi khác: Tropoelastin

Tên gọi khác: soluble elastin.

Tiền chất tan được của elastin, nó đóng một vai trò trong quá trình sản xuất elastin. Hiển nhiên là nó có thể bù đắp vào lượng elastin bị hao hụt của da. Được báo cáo là có hiệu quả hơn elastin thông thường khi sử dụng trên da. Xem thêm elastin.


Top