Tyramine

Tên gọi khác: Tyramine

Các nghiên cứu y tế đã chỉ ra khả năng làm sáng da. Tyramine là dẫn xuất của tyrosine.


Top