facebook

Định nghĩa Ultramarine blue

Tên gọi khác: Ultramarine blue

(Tiếng Việt. Xanh ultramarine)

Một chất hỗ trợ tạo màu. Các màu ultramarine có thể là xanh lá, hồng, đỏ, tím, và là các sắc tố tổng hợp được bao gồm bởi các phức natri nhôm silicate với tỉ lệ mỗi nguyên tố thay đổi theo từng màu. Nó vốn được thu lấy một cách tự nhiên từ đá trên mặt đất, nhưng giờ có thể được sản xuất bằng cách tổng hợp. Được sử dụng chủ yếu trong các loại phấn tạo bóng cho mắt, mascara, và phấn phủ. Xem thêm mục màu sắc ở chương 4.


Top