Ursolic acid

Tên gọi khác: Ursolic acid

(Tiếng Việt. Axit ursolic)

Giúp duy trì vẻ ngoài và cảm nhận về làn da, và đóng vai trò như một hương liệu và tạo một lớp phủ có mùi. Các ích lợi điều trị trong chăm sóc da bao gồm hoạt tính kháng viêm. Axit ursolic cũng đã được chứng minh các hoạt tính kháng sinh, kháng khuẩn, và kháng nấm.


Top