facebook

Định nghĩa Uvb screen (oil soluble)

Tên gọi khác: Uvb screen (oil soluble)

(Tiếng Việt. Màng chống uvb (tan trong dầu))

Một phương pháp cho biết sản phẩm được cung cấp có chứa chất chống nắng chống lại tia UVB mà không tiết lộ chất đó là gì hoặc thuộc loại nào. Vui lòng lật lại mục màng chống nắng ở chương 4.


Top