facebook

Định nghĩa Valerian oil (Valeriana officinalis)

Tên gọi khác: Valerian oil (Valeriana officinalis)

(Tiếng Việt. Dầu nữ lang)

Các hoạt tính trị liệu bao gồm làm dịu, làm mịn và chống co thắt. Nó cũng được tích hợp vào các công thức mỹ phẩm để tạo mùi thơm và tạo lớp mặt nạ mùi. Cây nữ lang được coi trọng như một phương thuốc trong thời Trung cổ đến mức nó đã được gọi là “All heal” (nghĩa là thuốc chữa được tất cả). Thành phần của nó rất phức tạp, với các chất cấu thành bao gồm alkaloid (catinine và valerine), axit gamma-aminobutyric (GABA), dầu dễ bay hơi (đặc biệt axit valerenic là đặc trưng cho khả năng giảm đau của cây nữ lang), formate (muối của axit formic), các flavone như hesperidin, và các terpen (ví dụ như l-camphene, -limonene, l-pinene). Phần dầu hiện diện trong rễ cây phơi khô với số lượng từ 0.5 đến 2% tủy thuộc vào loài và nơi trồng. Nó được lấy bằng cách chưng cất hơi nước. Được báo cáo rằng khi sử dụng thường xuyên và với lượng lớn, dầu nữ lang có thể gây đau đầu.


Top