Valeric acid

Tên gọi khác: Valeric acid

(Tiếng Việt. Axit valeric)

Được lấy từ chiết xuất cây nữ lang. Xem thêm valerian oil.


Top