facebook

Định nghĩa Valine

Tên gọi khác: Valine

Một axit amin được dùng như một chất điều hòa da và tạo lớp phủ có mùi. Nó được sử dụng thường xuyên trong sản phẩm chăm sóc tóc hơn là chăm sóc da.


Top