Vanilla fruit oil (Vanilla planifolia)

Tên gọi khác: Vanilla fruit oil (Vanilla planifolia)

(Tiếng Việt. Dầu quả vani)

Là chất làm mềm và điều hòa da, nó được lấy từ quả vani đã được xử lý, phát triển đầy đủ và còn xanh. Nó có thể gây nên các phản ứng trên da đối với da nhạy cảm quá mức.


Top