facebook

Định nghĩa Vegetable glycerides (hydrogenated)

Tên gọi khác: Vegetable glycerides (hydrogenated)

(Tiếng Việt. Glyceride thực vật (đã hydro hóa))

Chất làm mềm và nhũ hóa được lấy từ dầu thực vật. Nó cũng có thể được dùng làm chất bền hóa, kiểm soát độ nhớt và để tạo điều kiện cho tính lan tỏa của sản phẩm. Nguồn dầu trong trường hợp này không thể xác định được.


Top