facebook

Định nghĩa Vervain oil (Verbena officinalis)

Tên gọi khác: Vervain oil (Verbena officinalis)

(Tiếng Việt. Dầu cỏ roi ngựa)

Được công nhận với tính chất làm se và chống co thắt. Nó là một cây lâu năm mang nhiều hoa nhỏ, màu tím nhạt.


Top