facebook

Định nghĩa Vitamin E linoleate

Tên gọi khác: Vitamin E linoleate

Phiên bản tổng hợp của vitamin E. Xem thêm tocopheryl linoleate; vitamin E.


Top