facebook

Định nghĩa Walnut shell meal

Tên gọi khác: Walnut shell meal

(Tiếng Việt. Bột vỏ óc chó xay thô)

Một chất mài mòn. Xem thêm walnut shell powder.


Top