facebook

Định nghĩa White lily bulb extract (Lilium candidum)

Tên gọi khác: White lily bulb extract (Lilium candidum)

Tên khác: Madonna lily.

(Tiếng Việt. Chiết xuất búp lily trắng)

Có tính chất khử trùng và làm mịn. Rễ chứa tannin, axit gallic, chất nhầy, tinh bột, gôm, nhựa, đường, ammoniac, axit tartaric và cặn. Đây là cây thảo dược lâu năm mọc dưới nước phát triển trên bề mặt nước tử rễ dày nằm ngang.


Top