Wild alum (Geranium maculatum)

Tên gọi khác: Wild alum (Geranium maculatum)

(Tiếng Việt. Cây phong lữ dại)

Chất làm se và khử mùi. Nó được biểu dương là tốt cho da nhờn.


Top