facebook

Chỉ mục 6 Từ Điển Bách khoa toàn thư về da và mỹ phẩm

6

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-8-carboxyic acid

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-8-carboxyic acid một chất chống các gốc tự do. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nó xuyên qua da hiệu quả hơn vitamin E. Nó có thể dùng trong lotion tạo độ ẩm.

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-7-carboxyic acid

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-7-carboxyic acid một chất chống các gốc tự do. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nó xuyên qua da hiệu quả hơn vitamin E. Nó có thể dùng trong lotion tạo độ ẩm.

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-5-carboxyic acid

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-5-carboxyic acid- một chất chống các gốc tự do. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nó xuyên qua da hiệu quả hơn vitamin E. Nó có thể dùng trong lotion tạo độ ẩm.

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-2-carboxyic acid

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-2-carboxyic acid một chất chống các gốc tự do. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nó xuyên qua da hiệu quả hơn vitamin E. Nó có thể dùng trong lotion tạo độ ẩm.

6-hydroxy-5-methoxyindole

6-hydroxy-5-methoxyindole– một chất tạo sắc tố da được dùng thúc đẩy sự tổng hợp melamine. Do đó nó được đưa vào các loại mỹ phẩm tạo cái nhìn rám nắng, với dihydroxyacetone. Nó được xem là tạo ra chất lượng màu da mà thu được từ màu nâu tự nhiên.


Top