Woundword (Artemisia absinthium)

Tên gọi khác: Woundword (Artemisia absinthium)

(Tiếng Việt.Cây ngải tây)

Các hoạt tính đặc trưng bao gồm tạo mùi thơm, kháng sinh và điều hòa da. Nhờ thành phần azulene của nó mà nó cũng đã có thể được sử dụng cho một số quá trình tạo màu tự nhiên. Trong số các thành phần khác của nó có phức đắng (absinthin), axit succinic, thujyl alcohol, thujyl acetate, thujone, phellandrene, candinene, tannin, vitamin B và C.


Top