facebook

Định nghĩa Xanthan gum

Tên gọi khác: Xanthan gum

Tên khác: corn starch gum.

(Tiếng Việt. Gôm xanthan)

Hoạt động như một chất tạo kết cấu, chất mang, và chất tạo gel trong các sản phẩm mỹ phẩm. Nó cũng có thể  và làm đặc công thức. Đây là loại gôm thu được thông qua quá trình lên men của carbonhydrate và khuẩn Anthomonas camestris.


Top