facebook

Định nghĩa Xanthophyll

Tên gọi khác: Xanthophyll

Một họ các hóa chất sinh học là dẫn xuất oxy hóa của carotenoid. Chúng có thể được dùng làm chất tạo màu (từ đỏ đến vàng) và cho tính chất kháng oxy hóa và kháng gốc tự do. Một số nguồn hiện nay cũng đã chỉ ra khả năng bảo vệ khỏi tia UV. Astaxanthin, lutein, và zeaxanthin là các ví dụ của xanthophyll. Cả lutein và zeaxanthan cùng xuất hiện để giới hạn các tổn thương về da gây ra bởi UV. Xem thêm astaxanthin.


Top