facebook

Định nghĩa Yellow toadflax (Linaria vulgaris)

Tên gọi khác: Yellow toadflax (Linaria vulgaris)

Tên khác: snapdragon

(Tiếng Việt.Cây liễu ngư vàng; cây mõm chó)

Được công nhận với các tính chất kháng viêm, làm se, làm sạch và tháo khô. Thành phần bao gồm flavonoid như linarin, các glycoside và rất nhiều các axit hữu cơ.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top