facebook

Định nghĩa Natural moisturizing factor

Tên gọi khác: Natural moisturizing factor

(Tiếng Việt. Yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên)

Tên gọi khác: NMF

Được tìm thấy ở lớp sừng, yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên được cầu thành từ 40% amino axit tự do, 12% PCA, 12% đường lactose, 7% ure, và những thành phần khác chiếm khoảng 30%, có vai trò điều hòa khả năng thẩm thấu có chọn lọc của lớp này.

Lưu ý: tiếp xúc nhiều với chất tẩy rửa hoặc sống ở nơi khí hậu khắc nghiệt có thể làm giảm NMF, khiến cho da mỏng và khô. Các thành phần kem dưỡng ẩm có công thức chứa những thành phần hút ẩm khác nhau có tác dụng tương tự như NMF.


Top