facebook

Định nghĩa Ylang-ylang extract

Tên gọi khác: Ylang-ylang extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất ngọc lan tây)

Xem ylang-ylang oil.


Top