facebook

Định nghĩa Ylang-ylang water

Tên gọi khác: Ylang-ylang water

(Tiếng Việt. Nước ngọc lan tây)

Xem ylang-ylang oil.


Công ty Happy Skin Vietnam

Top