Zinc pyrithione

Tên gọi khác: Zinc pyrithione

(Tiếng Việt.Kẽm pyrithione)

Một chất bảo quản chống lại vi khuẩn, nấm, và men. Nó không bền dưới ánh sáng và khi có sự hiện hiện của chất oxy hóa. Kẽm pyrithione hữu ích trong các loại gel, kem, lotion, và phấn phủ.


Top