facebook

Định nghĩa ZINC STEARATE

Tên gọi khác: ZINC STEARATE

(Tiếng Việt.Kẽm stearate)

Được dùng trong các công thức mỹ phẩm để làm tăng tính bám dính. Nó cũng được dùng như một chất tạo màu. Đây là hỗn hợp các muối kẽm của axit stearic và palmitic.


Top