facebook

Định nghĩa ZINC SULFATE

Tên gọi khác: ZINC SULFATE

(Tiếng Việt.Kẽm sulfat)

Một chất làm se trong mỹ phẩm và bioxit thu được qua phản ứng của axit sulfuric và kẽm. Nó gây kích ứng cho da và màng nhầy, và có thể gây phản ứng dị ứng.


Top