facebook

Prestige Cosmetics 100% Natural Line & Care For Sensitive Skin


Prestige Cosmetics 100% Natural Line & Care For Sensitive Skin is a  4 hr long lasting eyeliner. Ideal for sensitive skin. 100% plant-derived skin conditioning ingredients. Designed with jojoba, mango seed, meadow foam seed, macadamia and cotton seed oils. Soft and  even application. Deep black matte finish.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top