facebook

Baby Quasar Clear Rayz Red & Blue Light Therapy for Mild to Moderate Inflammatory Acne 


Phương pháp tiếp cận thông minh để điều trị mụn

  • Đơn giản để sử dụng
  • Những lợi ích đó là Không dụng phụ Effects & Không hóa thời gian
  • Tinh khiết, tự nhiên Red & Blue Light
  • Hiệu quả, an toàn và không đau
  • Không có sản phẩm Topical
  • Chi phí tối thiểu mỗi điều trị

Sử dụng Clear Rayz hàng ngày hoặc khi cần thiết cho kết quả tốt nhất. Ánh sáng đỏ thúc đẩy chữa bệnh và giúp ngăn ngừa mụn. Ánh sáng xanh diệt vi khuẩn mụn. Rõ ràng, da miễn phí blemish mà không cần thuốc tê tại chỗ lộn xộn.

Gói chứa:

Rõ ràng Rayz thiết bị

12V Power Supply

Sổ hướng dẫn sử dụng

800-944-0523

Thực hiện ở Mỹ

Xin lưu ý: Mục này đã được xây dựng để Mỹ thông số kỹ thuật điện tử và có thể cần phải sửa đổi hoặc chuyển đổi bổ sung để được sử dụng ở các nước khác ngoài Mỹ và Canada.

©Quasar Bio-Tech, Inc

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top