facebook

Badger Cuticle Care


Đang cập nhật

Đang cập nhật

Ingredients: *Vitellaria Paradoxa Sp. Nilotica (Shea) Butter, *Extra Virgin Olive Oil, *Castor Oil, *Beeswax, Essential Oils of *Geranium, *Mandarin, *Lemongrass, *Cardamom, *Rosemary Verbenone, *Litsea Cubeba (Litsea), and CO2 Extracts of * Seabuckthorn Berry Extract, & *Ginger. * = Certified Organic

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top