facebook

Badger Winter Wonder Balm, Aromatic Chest Rub 


Winter Wonder Balm

Badgers bundled in dens quietly sing wonderland and breathe comfort.  Good, we say.  This works.  Rub it in.


Winter Wonder Balm

Bôi dầu con lửng vào chiếc răng khôn thổi nhẹ nhàng và hít thở bình thường. Tốt, cư như thế. Đó là cách nó hoạt động. Chà xát nó vào bên trong.

©W.S. Badger Company, Inc.

Đang cập nhật

Virgin Olive Oil, Beeswax (Apis Mellifera), Ginger Extract, Blue Gum Eucalyptus Oil, Tea Tree (Melaleuca Alternifolia) Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Peppermint Oil, Tangerine (Citrus Tangerine) Oil, Gum Benzoin, Ravensara Aromatica, Lavandula Angustifolia (Lavender), Thyme (Thymus Vulgaris)

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top