facebook

EcoTools Bamboo Finishing Kabuki Brush


This earth-friendly finishing kabuki brush features a natural bamboo handle and soft, cruelty free bristles made of taklon. The brush comes is a reusable storage pouch.

Đang cập nhật

Use with powder, blush or bronzer for a sheer finish.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top