facebook

Biggs & Featherbelle Oooh-La-Lavender, Handmade Natural Soaps with Lavender Essential Oil, Lavender Soap gift set 


Chăm sóc cho cơ thể theo một cách có quan tâm đến sức khỏe ®

Xà bông tự nhiên làm thủ công với tinh dầu hoa oải hương

 • Momma Bar®-Dưỡng ẩm
  Tinh dầu hoa oải hương
 • Handle Bar®-Giúp rửa sạch
  Hoa oải hương, cây trà & Tinh dầu hương thảo
 • Polar Bar®-Dưỡng ẩm
  Hoa oải hương & Tinh dầu khuynh diệp
 • Bar-Lamint-Dưỡng ẩm
  Hoa oải hương, hương thảo & Tinh dầu bạc hà

Tác dụng nuôi dưỡng~Không chứa thành phần tổng hợp~Tinh dầu tinh khiết~Thành phần chất lượng

Được tạo thành bởi Two Sisters

Tổng cộng 4 thanh xà bông - mỗi thanh 1.75 oz 

Thành phần:
Momma Bar:  Distilled Water, Saponified Oils (Coconut, Palm, Olive, Soybean & Sunflower), Vitamin E, Alkanet Root Powder, Lavender Essential Oil.  Handle Bar:  Distilled Water, Saponified Oils (Soybean, Coconut, Palm, Hazelnut, Jojoba & Neem), Beta Carotene, Essential Oil Blend (Lavender, Tea Tree & Rosemary).  Polar Bar:  Distilled Water, Saponified Oils (Soybean, Coconut, Palm, Olive & Sunflower), Vitamin E, Alkanet Root, Essential Oil Blend (Eucalyptus & Lavender).  Bar-Lamint:  Distilled Water, Saponified Oils (Coconut, Soybean, Palm, Olive & Sunflower), Alkanet Root Powder, Spirulina, Vitamin E, Essential Oil Blend (Lavender, Rosemary & Peppermint).

410-225-3345

©Biggs & Featherbelle

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top