facebook

2B Colours Black Cat Eyeliner Waterproof


2B Colours Black Cat Eyeliner is irresistible to each semi-professional! Thanks to its flexible tip this one is very easy to apply. The intense, highly pigmented waterproof formula gives you an ultra black line for a very long time.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top