facebook

Bobbi Brown Cream Shadow Brush


Designed with synthetic fibers cut to a tapered, rounded edge, this brush is ideal for applying Long-Wear Cream Shadow.

Dip the brush into cream shadow. Apply it to the lower eyelid using short, sweeping brush strokes.

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top