facebook

Bobbi Brown Foundation Brush


The ultimate brush for a flawless foundation application.

Featured in Fitness Magazine (June 2014)

Use with any foundation formula to blend, layer, and shade.

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top