facebook

Bottom Lash Mascara


Bây giờ lông mi dưới có được trong hành động trên với một bàn chải thiết kế cho các nhiệm vụ nhỏ và một công thức mà chống vết bẩn. Ghép nối nó với bất kỳ mascara trên đầu trang, và xem những gì sẽ xảy ra. Một nguồn cung cấp đầy đủ 90 ngày.

(0,24 oz.)

Chuốt trên dưới lông mi từ gốc đến ngọn. Đối với hàng mi dưới cùng vô cùng nhỏ bé, giữ bàn chải tip theo chiều dọc và ngọ nguậy qua hàng mi cá nhân cho ứng dụng chính xác. Dưới Lash Mascara được xây dựng để được loại bỏ bằng nước ấm. Đơn giản chỉ cần bắn nước ấm (nhiệt độ tắm là lý tưởng) vào lông mi, bấm nhẹ nhàng, và mascara loại bỏ một cách dễ dàng.

Stroke on bottom lashes from root to tip. For extremely tiny bottom lashes, hold brush tip vertically and wiggle through individual lashes for precise application. Bottom Lash Mascara is formulated to be removed with warm water. Simply splash warm water (bath temperature is ideal) onto lashes, press gently, and mascara removes with ease.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top