facebook

Chubby Lash Fattening Mascara


Màu sắc phong phú được xây dựng một cách dễ dàng để những gì bạn muốn. Bác sĩ nhãn khoa kiểm tra. Dị ứng thử nghiệm. 100% không chứa  nước hoa.

(0.4 oz.)

Bắt đầu ngọ nguậy và kéo cọ từ dưới đáy lên, chuốt lên mi. Lặp lại như mong muốn để xây dựng khối lượng.

Starting as close to the lashline as possible, wiggle and pull brush from lash roots through tips. Repeat as desired to build volume.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top