facebook

CLINIQUE Chubby Stick Shadow Tint for Eyes


Chất rửa nhẹ, kem màu phiếu trên. Đa màu và dùng lâu dài. Linh hoạt. Lướt một ngày cho một rửa nhanh chóng của màu sắc. Đường viền với khác để thêm chiều sâu, và thêm một để làm nổi bật. Đó là không cần dừng lại ở chỉ là một. Thích hợp cho mắt nhạy cảm và người đeo kính áp tròng.

Đang cập nhật

Apply directly to eyelids. Blend gently upward and outward; build to desired intensity. Layer with multiple shades. Never needs sharpening: simply swivel up to reveal more eye shadow. Recap after each use; an audible click tells you it's securely closed. Remove with your favorite Clinique eye makeup remover.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top