Colour Riche Ombre Quad

Colour Riche Ombre Quad


Phấn mắt Colour Riche Ombre Quad của L'Oreal có 4 màu sắc hoàn toàn phù hợp, sang trọng dễ sử dụng. Chọn đúng màu sắc để làm cho đôi mắt của bạn trông lớn nhất, sáng nhất và hấp dẫn nhất.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


Top