facebook

e.l.f. 5 Pieces Brush Collection


1 84002 e.l.f. Studio Complexion Brush (PCS) Cọ phấn chuyên nghiệp 
2 84008 e.l.f. Studio Eyeshadow "C" Brush (PCS) Cọ mắt hình chữ C
3 84010 e.l.f. Studio Small Angled Brush (PCS) Cọ xéo nhỏ
4 84022 e.l.f. Studio Angled Blush Brush (PCS) Cọ má hồng xéo
5 84025 e.l.f. Studio Small Stipple Brush (PCS) Cọ Nền Chuyên Nghiệp

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top