facebook

Physicians Formula Exteme Shimmer Smoky Eyeliner Set


Physicians Formulas Extreme Shimmer Nude Eyeliner Set are ultra shimmery glitter eyeliners that will brighten eyes instantly for a glamorous smoky look. Up to 24 hour wear.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top