facebook

EcoTools Eye Enhancing Duo Set


An Eye Enhancing Duo Set from EcoTools that comes with 4 different brush heads! This will help you achieve different eye "looks" from day to night. The set includes a "Shade and Define" brush as well as a "Blend and Smudge" brush. Use the "Shade and Define" by applying shadow to eyelid and then define with the defining brush. Use the "Blend and Smudge" to blend eye shadow completely and smuch shadow/liner along lash line.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top