facebook

2B Colours Eyeliner Feutre Waterproof


2B Colours Eyeliner Feutre is a useful tool for a perfect line. With this feutre you apply a perfect line in seconds, without messing it up. It is also waterproof.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top