facebook

2B Colours Eyeliner Rectractable Waterproof


2B Colours Eyeliner Rectractable has a soft texture, this eye pencil is literally and figuratively eye candy. A perfect line that stays the whole day in place. What is more, it is waterproof!

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top