facebook

Maybelline Eyeshadow Brush


Get tapered, 100% natural bristles for powder eye shadow application on lids with the eyeshadow brush by Maybelline

Đang cập nhật

Gently sweep the shadow brush over powder eye shadow and lightly tap off excess. Apply along your eyelid area.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top