facebook

Maybelline Fit Me Blush


Provides a natural, fade-proof cheek color that leaves skin the way it was meant to be¿fresh, breathing and natural.

Đang cập nhật

For soft, natural look, brush along cheekbone, sweeping upward.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top