facebook

Benefit Cosmetics Foundation Brush


Flawlessly smooth on foundation where fingers can't. Benefit's Foundation Brush uses two tone synthetic hair for a natural-looking, streak-free finish.

(6.75 in.)

Đang cập nhật

Apply Some Kind-A Gorgeous, Benefit's foundation faker, with the Foundation Brush for a light, natural finish.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top