facebook

Get BIG! Lashes Triple Black Mascara


Đen, đen hơn, ba màu đen! Đây là mascara màu đen sâu trong phổ biến lớn! Lông mi gia đình bởi Essence. Việc lớn, bàn chải sợi sáng tạo cung cấp khối lượng tối đa và thêm mật độ để lông mi của bạn. Cácbon kết cấu màu đen đảm bảo một cái nhìn biểu cảm với một hiệu ứng màu đen ba!Đã nghiệm.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top