facebook

Heritage Store Rosewater with Atomizer, Certified, Rose 


Rose Petals Rose Water

Certified*

Pure, Natural Essence

  • From European Roses
  • Popular Gourmet Flavoring

Use as a perfume or body splash, add to your hair rinse or bath water, or try as a gourmet flavoring. You can also combine with therapeutic oils to make your own unique complexion formula.

Contains Vor-Mag Water, water that has been vortexed and magnetized to raise the energy to a higher vibration that we believe to be more beneficial.

Experience the delicate floral scent of real roses any time of the year!

Recommended in the Edgar Cayce Readings

Please Remember To Recycle

*Certified by periodic laboratory test to be free of pesticide residues. More information on request.

Cánh hoa và nước hoa hồng

Đã được kiểm nghiệm

Tinh khiết, tinh chất tự nhiên

Từ hoa hồng Châu Âu

Hương thơm sành điệu nổi tiếng

Sử dụng như một loại nước hoa hoặc xịt toàn thân, thêm vào nước gội đầu hoặc nước tắm hoặc thử nghiệm như một hương thơm sành điệu. Bạn cũng có thể kết hợp với tinh dầu trị liệu để tạo nên công thức độc đáo của riêng bạn

Chứa nước Vor-mag , nước được vortexed và  từ hóa để nâng cao năng lượng cho rung động cao mà chúng tôi cho là có lợi. 

Trải nghiệm hương thơm tinh tế của hoa hồng thật bất kì thời gian nào trong năm!

Được đề nghị trong bài đọc Edgar Cayce

Hãy nhớ tái chế

*Được chứng nhận xét nghiệm định kì không có dư lượng thuốc trừ sâu. Thông tin theo yêu cầu


©Heritage Products

Đang cập nhật

Vor Mag Water, Hydroessential Rose Oil

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top