facebook

Tokyo Milk Honey Blossom lip Balm 0.22 oz (6.5 ml)


The sweetest lips await.

Sweet Clover Honey and decadent Poppy Nectar sweeten your lips for a coming kiss.

Đang cập nhật

Helianthus Annuus (Sunflower) Oil, Beeswax (Apis Mellifera), Vitamin E, Aloe Vera (Aloe Barbadensis)

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top